การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โพสต์30 ม.ค. 2564 21:03โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:37 ]
บอบคุณข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจาก คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
รวบรวมข้อมูล โดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ตรวจทานโดย นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ตัดต่อโดย นายอนุรักษ์  โคผดุง
อำนวยการผลิต โดย นายบุญชนะ  อุปฮาต

 
Comments