การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:09โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:44 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ นางวงเดือน ดลประสิทธ์ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดย..ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้ 
..ระดับ ม.ต้น 
ที่   1. รร.ภูเขียว         2. รร.มารีย์แก้งคร้อ        3. รร.สตรีชัยภูมิ
..ระดับ ม.ปลาย
ที่.  1. รร.ภูเขียว        2. รร.สตรีชัยภูมิ            3. รร.นายางกลักพิทยาคม

24-01-63#Open Houseแก้งคร้อComments