พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี

โพสต์20 ม.ค. 2562 18:33โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 18:33 ]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูเขียวจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

Comments