คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

โพสต์1 ก.พ. 2562 00:14โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 22:27 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โครงการระยะที่ 4 ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินการแบบ whole school approach เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 


     

     Comments