เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม

โพสต์16 เม.ย. 2564 04:52โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2564 04:58 ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม
ตำแหน่ง              : ครู
วิทยฐานะ             : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ

โพสต์3 พ.ค. 2563 21:00โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2563 21:17 ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะ
ตำแหน่ง          : ครู
วิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

โพสต์20 พ.ย. 2561 20:28โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:29 ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนภูเขียวได้ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

       

https://drive.google.com/open?id=1eQ4YfwfFw-PwrlBmuN1OCZqv9bODMHva

นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:00โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:01 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : [email protected]

นางปารัชญ์ เรียกจำรัส เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:08โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:53 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : [email protected]

นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:05โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:06 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางสายสมร  เกษมภูมิเจริญพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : [email protected]

นางชุติมา สุราสา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์4 มิ.ย. 2561 18:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 20:22 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นางชุติมา สุราสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : [email protected]

1-7 of 7