นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:05โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:06 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ นางสายสมร  เกษมภูมิเจริญพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
อีเมล์ : [email protected]
Comments