เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม

โพสต์16 เม.ย. 2564 04:52โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2564 04:58 ]
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผู้เผยแพร่     : ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม
ตำแหน่ง              : ครู
วิทยฐานะ             : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
Comments