https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/group32

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:31โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:33 ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ นายสวาท งอกคำ นางสายสมร สุทินฤกษ์ และนายทวีศักดิ์ ลุนแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ทดแทนบุญคุณสถาบัน

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:27 ]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดผ้าป่าการศึกษาทดแทนบุญคุณสถาบัน 70 ปีโรงเรียนภูเขียว สำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุการโกวิท ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผักปังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธิ ผ้าป่าการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน สรุปยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 453,771.75 บาท ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงเรียนภูเขียวเรียนเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมผ้าป่าการศึกษาอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ

ยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 19:54 ]

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมงานเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทรงคุณค่าที่มาจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:13 ]

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 โดยในภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู สพม.30

กิจกรรมวันปีใหม่

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันปีใหม่

ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ มอบทุนการศึกษา

โพสต์6 ธ.ค. 2562 01:20โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 01:20 ]

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณ ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์5 ธ.ค. 2562 18:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 19:00 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมงานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว กำหนดการในเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี และจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


#จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

โพสต์4 ธ.ค. 2562 01:08โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 01:09 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโรงเรียนภูเขียว ร่วมกันแสดงพลังแห่งการให้ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนภูเขียว พร้อมนี้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครูโรงเรียนภูเขียว และสรุปยอดบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 195 ถุง ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าพ่อแสนคำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:12โดยpatcharin kwama

ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าพ่อแสนคำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณรอบหนองผักปัง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เริ่มงาน 07.30 น.
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียน 20 บาท
- บุคลลากร 100 บาท
สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1-10 of 50