https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/group32

เปิดเรียนแบบ On-site ครบทุกชั้น ทุกระดับ ทุกห้อง เจอกันทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B

โพสต์11 ส.ค. 2563 07:03โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2563 19:56 โดย samsam @teemalai ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เปิดเรียนแบบ On-site
ครบทุกชั้น ทุกระดับ ทุกห้อง เจอกันทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 21:57โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 22:31 โดย samsam @teemalai ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3)
- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในเวลา 08.00–10.30 น.
- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน ลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน กับครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง เวลา 10.30 – 12.00 น.
- ม.1/1, 1/2, 1/3 นำส่ง ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร (ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ ) ส่งที่ครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (นักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6)
- ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในเวลา 08.00–10.30 น.
- ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน กับครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง เวลา 10.30 – 12.00 น.

แนวปฏิบัติ
1. นักเรียน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
* จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
* จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเท่านั้น และทรงผมนักเรียนตามระเบียบการแต่งกายโรงเรียนภูเขียว

รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
ม.2/1 จำนวน 18,450 บาท
ม.2/2-2/3 จำนวน 4,350 บาท
ม.2/4-2/12 จำนวน 1,350 บาท
ม.3/1 จำนวน 18,450 บาท
ม.3/2-3/3 จำนวน 4,350 บาท
ม.3/4-3/14 จำนวน 1,350 บาท
ม.5/1 จำนวน 4,350 บาท
ม.5/2-5/12 จำนวน 1,350 บาท
ม.6/1-ม.6/12 จำนวน 960 บาท


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:31โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:33 ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ นายสวาท งอกคำ นางสายสมร สุทินฤกษ์ และนายทวีศักดิ์ ลุนแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว

ประมวลรูปภาพ

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ทดแทนบุญคุณสถาบัน

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 19:27 ]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดผ้าป่าการศึกษาทดแทนบุญคุณสถาบัน 70 ปีโรงเรียนภูเขียว สำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุการโกวิท ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผักปังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธิ ผ้าป่าการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน สรุปยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 453,771.75 บาท ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงเรียนภูเขียวเรียนเชิญครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมผ้าป่าการศึกษาอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ

ยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 19:54 ]

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมงานเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทรงคุณค่าที่มาจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 20:13 ]

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 โดยในภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู สพม.30

กิจกรรมวันปีใหม่

โพสต์18 ม.ค. 2563 18:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันปีใหม่

ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ มอบทุนการศึกษา

โพสต์6 ธ.ค. 2562 01:20โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 01:20 ]

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณ ดร.ทวีรัชต์ มัททวีวงศ์ ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์5 ธ.ค. 2562 18:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 19:00 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมงานพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว กำหนดการในเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี และจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


1-10 of 52