เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 พ.ค. 2561 04:21โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 04:25 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
   วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนภูเขียวเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวต้อนรับนักเรียน ภายใต้โดมที่สร้างเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยความเมตตาของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม และศิษยานุศิษย์ทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และนักเรียน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมนี้ผู้บริหาร และคณะครูได้ต้อนรับนักเรียน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ พร้อมกับแนะนำคุณครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากนั้นนักเรียนเข้าห้องโฮมรูมพบคุณครูที่ปรึกษา และเข้าเรียนตามปกติ

        

        

https://drive.google.com/open?id=1YA7qGhc9gDu-oFRAq9R2_9gUrlk4LV6s


Comments