ประชุมประจำเดือน

โพสต์2 ส.ค. 2561 20:52โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:53 ]
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวทุกท่านได้ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว โดยได้มอบของขวัญให้กับคณะครูเนื่องในวันคล้ายวันเกิด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป


      

Comments