ยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ

โพสต์18 ม.ค. 2563 19:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 19:54 ]
โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชากร ภาชนะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมงานเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทรงคุณค่าที่มาจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ประจำปีการศึกษา 2562


Comments